diller
İşlem Yapılıyor...

İstanbul - Karl Baedeker

Karl Baedeker Seyahatleri

İstanbul

Karl Baedeker İstanbul Seyahati

Türkler, kendi görüşlerine saygı duyan yabancılara karşı, özellikle camilerde vs. gerektiği gibi davranırlar, örtülü kadınlara rahatsız edici bir şekilde bakmazlar, her şeyden önce sakinliklerini korurlar, oldukça hoşgörülüler. Karanlıkta liman civarına gidilmemesi tabii ki doğaldır; özellikle orada görülecek yerleri ziyaret etmeye çağıran rehberlere karşı da tedbirli olunmalı. Civarda yürüyüş yapmanın en iyi yolu, herhangi bir tehlikeye maruz kalmamak açısından ve yalnız olma duygusunu önlemek için toplulukla olmalı. ...Bilgi almak için en iyi yol, birkaç kelime Fransızca bilen Avrupai giyimli Türklere gidilmesidir. Yaşlı Türkler yabancıların ilgilendikleri şeylere pek anlayış göstermiyorlar. Pek çok not, işaret ve fotoğraf çekmek, şüphe duymalarına neden oluyor. Askeri alanların yakınlarında bundan kaçınmalı; aynı şekilde cami ve müzelerde de bu yasak.

Kaya, A. (2020). Almanca Seyahatnameler (1850-1912) temelinde Türkiyeye dair bir kültür rotası önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi.