diller
İşlem Yapılıyor...

Bursa - Karl Baedeker

Karl Baedeker Seyahatleri

Bursa

Karl Baedeker Bursa Seyahati

Bursa, Hüdavendigar vilayetinin başkentidir. Burası bir Rum ile bir Ermeni Başpiskopos, bir Ermeni Katolik Piskopos ve bir Haham ile farklı dini önderlerin yerleştiği bir kenttir. ...Şehrin nüfusu 1453 yılından önce 100 binin üzerindeydi; şehir geniş bir bölgeye yayılmıştı. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında ise nüfus 70 bine, hatta 35 bine düşmüştü. Türk-Rus Savaşı sonunda (1878) bugünlerde Balkan Yarımadası’ndan gelen Müslüman göçmenlerin yerleşmesiyle nüfus tekrar 80 binin üzerine çıkmış durumda. Nüfusun üçte ikisini Türkler, geriye kalan kısmını ise Ermeni, Rum ve Yahudiler oluşturmaktadır. Avrupalı kolonilerin sayısı Bursa’da çok fazla değildir. 

Kaya, A. (2020). Almanca Seyahatnameler (1850-1912) temelinde Türkiyeye dair bir kültür rotası önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi.