diller
İşlem Yapılıyor...

Bağdat - Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh Seyahatleri

Bağdat

Matrakçı Nasuh Bağdat Seyahati

Sultan Süleyman 28 Ramazan 941'de Bağdat'a girdiğinde şeyhler, alimler, evliyalar, dervişler şehir eşrafı ve halk padişahı karşılamak için akın etti. Sultan şeyhlerin ve imamın türbesini ziyaret etti. İmam Hüseyin'in türbesini de ziyaret etti. Daha sonra Anadolu ve rumeli'de bulunan birliklere, Kerkük ve etrafında bulunan kuvvetlerine Kük Tepe'de ve Altın Köprü'de toplanmaları talimatını verdi. Sultan Diyarbakır'daki komutanına da Van Kalesi'ni almasını ve Tebriz'e girmesini söyledi. Sultan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve gölgesi. Hilafetini ebedileştiren alemin dört bir yanında halife olan adil ve güvenilir padişah ufuklardaki Saadet sancağını liyakatla uhdesine aldı ve hilafetini ebedileştirdi. 

Kevseroğlu, N. (2021). Seyyahların Kaleminden Kerkük. Ortadoğu Yayınları.