diller
İşlem Yapılıyor...

Kerkük - Matrakçı Nasuh

Matrakçı Nasuh Seyahatleri

Kerkük

Matrakçı Nasuh Kerkük Seyahati

Sultan tüm bu mevhumların gerektirdiği şekilde kahramanca, dahiyane bir şekilde ordusunu ilkbaharda harekete geçirdi. Kerkük'te bahar'ın canlılığı yaşanıyor. Evlerin bahçelerinde her tarafta çiçekler açmış. Özellikle başlarını yukarı kaldırıp taçlandırılmış şakayık-ı nu'man çiçeği boy gösteriyor. Beka ovası yeşil çimenler, portakal ve mercanı andıran çiçeklerle donanmış. Tarlalarda bostanlarda Devlet-i Aliyye'nin bayrakları ve sancakları dalgalanıyor.
...941 senesinin Zilkade ayının 17. günü Sultan ahalinin şikayet istek ve önerilerini dinlemek maksadıyla burada kalınmasını emretti. 
...Ordugahın konaklama yeri Küktepe ve Altınköprü arası ve Kelkün kalesi oldu. 

Kevseroğlu, N. (2021). Seyyahların Kaleminden Kerkük. Ortadoğu Yayınları.