diller
İşlem Yapılıyor...

Bursa - Pero Tafur

Pero Tafur Seyahatleri

Bursa

Pero Tafur Bursa Seyahati

Türkiye’de gördüğüm diğer şehirlerden daha büyük ve daha iyi konumdadır. Kırk bin kadar nüfusu vardır ve körfezler kıymetlidir ve ticaret gelişmiştir. Sakinleri Yunanlılar ve Türk’lerdir ve şehir Türkler için Yunanistan’a geçiş yeridir. Türkiye’nin hiçbir yerinde ne bu kadar zengin  ne de bu kadar çok iyi görünümlü halk vardır.

TAFUR, Pero, Travels and Adventures 1435-1439 Translated and Edited with and introduction by Molcolm Letts, Gorgas Pres, Newyork 1929, s. 149