diller
İşlem Yapılıyor...

İstanbul - Pierre Belon

Pierre Belon Seyahatleri

İstanbul

Pierre Belon İstanbul Seyahati

Türkler Yabani Safran’a (Crocus sativus L.) çok önem verirler. Bu bitkiyi sadece kokusu açısından değil drog olarak göze ve gözün görme gücüne faydasından dolayı da severler.
Çelik, E., & Yavuz, M. Pierre Belon du Mans’ ın Filistin Seyahati ve Bitkibilim Tarihi Açısından Önemi. Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (3), 65-80.