diller
İşlem Yapılıyor...

Afyon, Isparta, Kütahya - Pierre Belon

Pierre Belon Seyahatleri

Afyon, Isparta, Kütahya

Pierre Belon Afyon, Isparta, Kütahya Seyahati

Şimdilerde Türkiye’de Akşehir, Karahisar, Isparta, Emetelinde (?) ile Paflagonya, Kapadokya ve Kilikya köylerinde üretilen afyondan gayrı zikre şayan herhangi bir şey göze çarpmaz. (Türkler) Köylerde yaptığımız gibi bu bitkiyi kırsal alanlara ekerler. Bu bitkiyi çok sevmekle beraber hiçbir Türk yoktur ki, hep yanında taşımasın.

Bunu tüketmelerinin sebebi ise savaş zamanında tehlikeden daha az korkmaları ve bu maddenin kendilerini güçlendirdiğine inanmalarıdır. Ben kendi şahsi deneyimim neticesinde, uyurken rüya görme, zihnin bulanıklığı ve göğsün ısınmasından başka bir etki görmedim. En iyi afyon sarı, kuvvetli, acı ve o derece ki ağzı yakacak kadar sıcaktır. Bu, dört libre ağırlığında paket olarak satılmaktadır.

Çelik, E., & Yavuz, M. Pierre Belon du Mans’ ın Filistin Seyahati ve Bitkibilim Tarihi Açısından Önemi. Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (3), 65-80.