diller
İşlem Yapılıyor...

Filistin - Pierre Belon

Pierre Belon Seyahatleri

Filistin

Pierre Belon Filistin Seyahati

Kervansaraya yaklaşınca uzaktan oldukça yeşil görünen ağaçlar bizi tereddüde düşürür. Cinsinin üzerine de karar veremedik çünkü dalları tepede buket gibi açılmış ve kalın gövdeliydi ve çok güzel gölgesi vardı. Yaprakları da birbirine yakın ve bitişikti ve akçaağaca çok benziyordu. Bizim köylerimizdeki ceviz ağaçları gibi sıralanmış bir şekilde dikilmişlerdi.
Çelik, E., & Yavuz, M. Pierre Belon du Mans’ ın Filistin Seyahati ve Bitkibilim Tarihi Açısından Önemi. Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (3), 65-80.