diller
İşlem Yapılıyor...

Ankara - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Ankara

Polonyalı Simeon Ankara Seyahati

Halk sof (Ham ipekten yapılmış astarlık kumaş.) işiyle uğraşır. Dünyanın her tarafına iyi cins sof sevk edilir, Burada oturan her memleketten tüccarlar kumaş toplamakla meşgul dürler. Burada Polonyalı Ermenilerle gurbet acısını unuttum. Burada bulduğum iyi pastırma ve nefis koyu şarabı ise asla unutamam. Ankara, dış, orta ve iç olmak üzere üç surla çevrilidir. Bazı kiliseler Celali isyanları esnasında tahrip ve talan edilmiştir.

Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 258-259)