diller
İşlem Yapılıyor...

Kudüs - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Kudüs

Polonyalı Simeon Kudüs Seyahati

Hacı namzetleri Kuds-i Şerife yaklaştıkları zaman patrik onları karşılamak üzere, içlerinde piskopos ve vardapet bulunduğu takdirde, aynı rütbede ruhanileri, gelenler yalnız sivil halk ve papazdan oluşuyorsa beş rehberi ve papazları gönderir. Karşılayanlar ayin elbiselerini giymiş, ellerinde haçlar ve tütsüler ve mumlar olduğu halde gelirler. Kafile ilahiler okuyarak şehre girer. Kafile Kilise önün gelince Papaz onları bizzat karşılar, kiliseye girilir, ayin masası önünde secde edilir, gelenler patriğin elini öperler.

Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 201.