diller
İşlem Yapılıyor...

Edirne - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Edirne

Polonyalı Simeon Edirne Seyahati

İstanbul’dan sonra altı günlük bir yol aldıktan sonra pek ünlü bir Payitaht şehri olan Edirne’ye vardık. Edirne çok bereketli ve her bakımdan bolluk yeridir. Şehir her türden övgüye layık bir bezirgan şehristanıdır.

(Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 52)