diller
İşlem Yapılıyor...

Bolu - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Bolu

Polonyalı Simeon Bolu Seyahati

Bursa’dan çıktıktan sonra dağ, orman ve ovalar arasında zorlu yolları aştıktan sonra Bolu’ya geldik. Burada boyacılıkla kaftancılıkla meşgul 15 hane Ermeni vardır.

Şehir bir yaylanın üzerindedir. Bir mil ötede, iki papazı olan bir Ermeni köyü bulunduğu söylendiyse de gidemedim. Bolu’nun biraz ilerisinde bulunan bir dağdan fışkıran su aşağıya geldikten sonra yumuşak bir taş halini alıyordu.

Bunu hayretle gördükten sonra yolumuza devam ederek Gerede ye geldik.

(Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 143)