diller
İşlem Yapılıyor...

İzmir - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

İzmir

Polonyalı Simeon İzmir Seyahati

İzmir limanı İstanbul, Misır, Venedik, Sakız  gibi şehirlere mensub gemilerle doludur. Şehrin içinde pek çok Frenk tüccara rastladım.
Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 271.