diller
İşlem Yapılıyor...

Marmara Adası - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Marmara Adası

Polonyalı Simeon Marmara Adası Seyahati

Burada hayret verici uzunlukta yeraltı dehlizleri var. Zemini, duvarları ve tavanı cilalanmış büyük taşlarla döşeli bu yeraltı yolları o kadar uzundur ki üç günde kat edilemez. Adadan çıkarılan bitmez tükenmez mermerleri, payzenler buradan kadırgalarla naklederler.
Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 271.