diller
İşlem Yapılıyor...

Muş - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Muş

Polonyalı Simeon Muş Seyahati

Palu’dan Muş’a geçtik. Muş Sultanı(Surp Karabet Manastırı)’nın kubbelerini görür görmez derhal bulunduğum yerde secdeye kapandım ve Tanrı’ya şükran duygularımı ilettim. Manastır iki kubbeli ve damı kurşunla örtülü, muhteşem bir taş kilisedir. Surlarla çevrili geniş avlusunun çevresinde birçok hücre ve misafir odaları, Boos adında dindar bir vartabed, dört piskopos, on beş keşişten başka çeşitli diyakos (papaz yardımcısı) ve vekilharçlar (alım satımla görevli) vardır. ...Vartavar yortusunda Lehistan ve Rumeli de dâhil olmak üzere her yerden buraya 2-3 bin kişi ziyarete gelmişti.
Kılıç, D. (2013). Polanyalı Simeon’un Gözüyle Osmanlı Ermenilerinin Dini-Sosyal Hayatı ve Türk-Ermeni Münasebetleri (1608-1619). Türk Yurdu, Ankara, Haziran, (310), 112-118.