diller
İşlem Yapılıyor...

Tekirdağ - Polonyalı Simeon

Polonyalı Simeon Seyahatleri

Tekirdağ

Polonyalı Simeon Tekirdağ Seyahati

Tekirdağ İki yüz haneden fazla Ermeni’nin yaşadığı, denize nazır, Zeytinli Hagop’un mezarının da içinde bulunduğu kilisesinin bulunduğu küçük bir liman şehridir.


Hrant Der Andreasyan, Polonyalı Simeon’un Seyahatnâmesi (1608-1619), (çev: Saro Dadyan), İstanbul 1999, s. 44.