diller
İşlem Yapılıyor...

Sivas - Vital Cuinet

Vital Cuinet Seyahatleri

Sivas

Vital Cuinet Sivas Seyahati

Şehir merkezinin nüfusu 43.112'dir. Bu nüfusun 32.504'ü Müslümandır. Kalanın ise, çoğunluğunu Ermeni Gregoryenler ve Rum Ortodokslar oluşturur. ... Şehrin ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli yer tutar. ...Sivas'ın vilayet dışına sattığı malların büyük bir kısmını tarım ve hayvansal ürünler oluşturmaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra,  bıçak, çorap, halı gibi bazı el sanatlarına dayalı endüstri 
ürünleri de satılır. ... Sivas'ta çorapçılık çok gelişmiştir. Yıllık 500.000 çift çorabın dış satımından 340.000 Frank gelir elde edilir.
Mahiroğulları, A. (2003). XIX. Yüzyılın Ortalarından Birinci Dünya Savaşına Kadar Sivas' ın Sosyo Ekonomik Yapısı. Istanbul Journal of Sociological Studies, (27), 49-73.