diller
İşlem Yapılıyor...

Malatya - Vital Cuinet

Vital Cuinet Seyahatleri

Malatya

Vital Cuinet Malatya Seyahati

Malatya şehrinin etrafından tıpkı geniş bir orman gibi uzaklara yayılan muhteşem bahçeler iyi inşa edilmiş ve başarılı biçimde kullanılan kanallar vasıtasıyla bakımlı ve taze tutulmaktadır. Bu kanalların taşıdığı sular,ovanın 100 metreden daha fazla yüksekliğindeki, şehre yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki vadiden doğan çok sayıda kaynaktan beslenmektedir. Bu sular birleşerek Sultan Suyu’nu oluşturur, bu güzel ırmak, Malatya’nın 4 km batısındaki Tohma Suyu’na karışır ve bu ırmak da 20 km kadar aktıktan sonra Fırat’la birleşir. Bu bölgenin çok iyi sulanan ve yetiştirilen meyvelikleri ve bağları ünlüdür. Bağları ve meyve ağaçlarıyla çok ünlenen bir zamanlar Ermenistan illerinde üretilen meyveler arasında en güzelleri ve iyileri bu bölgededir. Özellikle kayısı, şeftali bu bölgede boldur. İriliği hiçbir yerde bilinmeyen üzümlerden nefis şaraplar elde edilir.
TÖRELİ, T. (2020). DÜYUN-U UMUMİYE GENEL SEKRETERİ VİTAL CUİNET’İN 1891’DE MALATYA SANCAĞI ÜZERİNE TESPİTLERİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 763-769.