diller
İşlem Yapılıyor...

Samsun - William John Hamilton

William John Hamilton Seyahatleri

Samsun

William John Hamilton Samsun Seyahati

“İsmini Thermedon’a yakınlığından alan Terme nehrin sol tarafında bulunmaktadır. Bu kasabada birkaç ahşap ev, ahşap bir camii ve küçük bir pazar bulunmaktadır. Büyük tekneler sahil boyunca taşıdıkları tahıl ve pirinç için buraya gelirler. Bu teknelerden 8 ya da 10 tanesi bu ticarette kullanılmak üzere Osman Paşa’ya aittir. Terme’nin büyükbaş hayvanları besili ve oldukça iridir. Bu bölge, babası Küçük Asya derebeylerinin (Süleyman Paşa) en önemlilerinden olan, Trabzon Valisi Osman Paşa’ya aittir ve daha önceleri ise bu topraklar Yozgat derebeyi olan Çapanoğlu’nu yenen Bab-ı Ali’ye geçmiştir. … Tokatlı Su (Yeşilırmak)’da çok miktarda balık olduğu söylenmekte ve ırmağın ağzına yakın bir yerde mersin balığı tutulmaktadır. Burada yapılan balıkçılık bölgeye 50 yıl önce gelen Rus ya da Kazaklar tarafından başlatılmıştır. … Saat 4 gibi sola doğru, tepelere 1 mil mesafede denize akan çok sayıda ırmak gördük. Tepeler çok iyi ekilmişti ve burada çok miktarda tütün yetiştirildiği söylenmektedir.’’
Kuş, A. (2014). XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA WJ HAMİLTON'A GÖRE SAMSUN VE ÇEVRESİ. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18)