diller
İşlem Yapılıyor...

Bayburt - William John Hamilton

William John Hamilton Seyahatleri

Bayburt

William John Hamilton Bayburt Seyahati

“…Bayburt kalesi, onun çok sağlam temelini adeta yalayarak akan nehrin diğer taraflarındakilerden izole edilmiş bir kaya kütlesi üzerindedir. Sol yandaki tepeler ise evler ve bahçelerle kaplıdır harika bir görünüme sahiptir. Biz kalenin altında ağaçtan yapılmış bir köprüden suyu geçtik ve kuzeye doğru uzanan aşağıdaki yokuşu tırmandık ve zirveye ulaştığımızda kendimizi harap bir kasabanın girişinde bulduk. Yerler tamamen yıkılmıştı ve adeta Rus savaşının dünyayı umursamaz gözüken melonkoli örneğini temsil ediyordu çeşitli yıkıntıları ve çorak yolları karşıdan karşıya geçerek nehrin kasabanın içinden geçerek bir kayalık boğaza girdiği ve tekrar ağaç köprü ile onu karşıya geçerek kale tepesinin kuzey ucuna ulaştık. Balığın çok bol olduğu derenin daha yukarısında aynı şekilde yapılmış iki köprü daha vardı…”
Özger, Y. (2017). YERLİ VE YABANCI SEYYAHLARIN BAYBURT İZLENİMLERİ. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4)